TRAP DETAILS: HULPBALUSTERS

Balusters , zoals die op een regelmatige afstand voorkwamen in monumentale trappen, zijn in hedendaagse trappen grotendeels vervangen door spijlen. Wat overbleef zijn hoofdbalusters en hulpbalusters,  die zowel een constructieve als esthetische functie vervullen. Hulpbalusters komen voor in trappen waarin de looprichting in een bepaalde hoek van richting verandert. Bijvoorbeeld in trappen met een of twee kwarten, scheluwe trappen, bordestrappen….

Een hulpbaluster is een belangrijk onderdeel in het opgaande werk. Dit constructieve wordt in een trap opgenomen tussen de spijlen in het traphek of op posities waar de looprichting van de trap verandert en de draairichting van de trapboom, het hekwerk en de leuning in lijn meeverandert.
In een horizontale balustrade vormt de hulpbaluster de beëindiging van het verdiepingshek met spijlen of vlakvullingen. Indien constructief vereist worden in de horizontale balustrade hulpbalusters op een regelmatige afstand tussen de spijlen of vlakvullingen gezet.

Bewerking

Hulpbalusters kunnen dezelfde bewerkingen ondergaan als hoofdbalusters, zij het dat de versieringen vaak ingetogen van karakter zijn. De bovenzijde is naar keuze af te werken. Bijvoorbeeld met een sierknop en plat petje. De leuning kan prominent bijdragen bij het vormgeven en zich om de baluster vouwen of slingeren.
Konijn Houtbewerking kan een groot aantal referentieprojecten laten zien met allerlei vormen van hulpbalusters: strak, zonder veel opsmuk of rijk gedecoreerd met klassieke stijlkenmerken als cannelures, rozetten…..