TRAP DETAILS: WRONG- & KUIPSTUK

Een kuipstuk en wrongstuk in een trap zorgt voor een vloeiende  overgang in het schalmgat of trapgat in de gebogen verbinding van respectievelijk twee trapbomen (wangen) en twee leuningen. Beide onderdelen hebben een holle en bolle zijde.

Trappen met een kwart of bordes veranderen vrij abrupt van looprichting. De trappaal vormt dan het constructieve koppelstuk voor het haaks of in een andere hoek omzetten van de looprichting in de trapopgang. Binnenboom, traphek en leuning zijn gekoppeld aan de trappaal. Bij het toepassen van kuipstukken en wrongstukken kan de trappaal vervallen en ontstaat een vloeiende overgang in het opgaande werk van trap en balustrade.

Verschillend

Een kuipstuk is van origine samengesteld uit taps toelopend massief hout met de houtdraad in verticale richting. In een wrongstuk loopt de houtnerf in horizontale richting.
In de praktijk en afhankelijk van de afwerking produceert Konijn Houtbewerking technisch gezien wrongstukken die als kuipstuk dienst doen. Het omgekeerde komt ook voor.

Kuipstuk vervangt hulpbaluster

Kuipstuk

Een kuipstuk is van origine samengesteld uit taps toelopend massief hout met de houtdraad in verticale richting en in een wrongstuk loopt de houtnerf in horizontale richting. De benaming kuipstuk refereert naar de duigen in een kuip/ton. De houtdraad (nerf) loopt in verticale richting.
Het aantal stukken waaruit een kuipstuk bestaat hangt af van de mate van verdraaiing. Bij een kwartslag kan het vaak uit één stuk hout worden vervaardigd, bij een halve slag zijn minimaal twee stukken nodig.
Het kuipstuk begint vanaf het punt waar de looprichting van de trapboom zich verdraait.

Wrongstuk in leuning

Wrongstuk

De benaming wrongstuk is afgeleid van het woord wringen; het ineendraaien, twisten…. Bij het gebogen wrongstuk loopt de houtdraad bij het lamineren min of meer in dezelfde (horizontale) richting als de hellingshoek van de trapboom of leuning.
Een wrongstuk wordt vooral toegepast bij het koppelen van leuningen met een blank gelakte afwerking. Het wrongstuk begint net als het kuipstuk vanaf het punt waar de trap van richting verandert.

CNC precisiewerk in 3D

Konijn Houtbewerking kan voor elk type interieur een trap met een fraai ontworpen buiging en detaillering aanbieden. Tot voor kort was het maken van kuip- en wrongstukken een dure en ambachtelijke aangelegenheid. Dankzij de moderne door de computer aangestuurde CNC freestechnieken in 3D kunnen deze fraaie overgangen snel en concurrerend worden geproduceerd. Hetzelfde geldt voor de productie van trapbomen in elke gewenste kromming: cirkel- of ovaalvormig. Nog zelden worden gebogen vormdelen geproduceerd door dunne lagen hout over een mal in de gewenste kromming te buigen en op elkaar te lijmen.